Připravujeme k vydání

 

Aktualizace účebních textů pro vyšší svářečský personál, kolektiv autorů

  

 Učebnice - Řezání plazmou, Ing. Dolejský, listopad 2017