Všechny ceny uvádíme včetně DPH

 

                         10% DPH
Doporučené osnovy pro zaškolení pracovníků a základní kurzy podle revidované normy ČSN 05 0705) 44 Kč
Učební pomůcka - posuvné pravítko " ČSN EN 5817 - Určování stůpňů kvality" 40 Kč
Učebnice 10% DPH
Základní kurz obloukového svařování metodou 111 ,se souborem test. ot. J. Bartoš ,                                                                                                           154
Základní kurz svařování metodou 141 se souborem test. otázek, kol. autorů TESYDO, 4.vydání r.  2018   157 Kč
Základní kurz svařování MIG/MAG ) se souborem testových otázek, Ing.T.Dolejský barevná,  5.vydání 2017       171 Kč
Základní kurz svařování metodou 141 21, kol.autorů TESYDO se souborem testových otázek, 2012           154 kč
Plamenové svařování metodou 311 se souborem test.otázek, Ing. Minařík, CSc.,4.vydání, 2014        154 Kč
Řezání kyslíkem,  se souborem testových otázek, P.Škrabálek, 1.vydání, 2012                88 Kč
Požární ochrana při svařování s praktickými případy, Ing. Šlachta 44 Kč
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro plamen. svařování - G (2012) 94 Kč
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro oblouk. svařování - E
 
88
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro svařování v ochr.plynech a plazmou - M            88
                                           Nová barevná učebnice pro zaškolení:
Tepelné dělení materiálu Řezání plazmou
se souborem testových otázek Ing.Dolejský  1.vydání   2018                   

115 Kč
Zkušební testy z bezpečnostních ustanovení ke zkouškám (15 testů)           15% DPH
Zkušební testy z bezp. ustanovení pro plamenové svařování  - G,  aktualizace 2012 690 Kč
Zkušební testy z bezp. ustanovení pro obloukové svařování  E -aktualizace 2012 690 Kč
Zkušební testy z bezp. ustanovení  v ochr.plynech a plazmou -M    aktualizace 2012 690 Kč
   
Zkušební testy k teoretické výuce svařování (15 testů) pro učitele,     15% DPH
lektory a instruktory  svařování – podle revidované normy ČSN 05 0705  
Zkušební testy pro kurz 111 (Z-E1) - 2016 920
Zkušební testy pro kurz 311 (Z-G1) - 2016 920 Kč
Zkušební testy pro kurz 135 (Z-M1) - 2016 920 Kč
Zkušební testy pro kurz 141.1 8 - 2016                                                                        920 Kč
Zkušební testy  pro kurz  ZP 311 - 2012                                                           920
   
DVD programy 21% DPH
ČSN EN 287-1, aktualizováno v roce 2007  726 Kč
K výuce bezpečnostních ustanovení a Vyhlášce Ministerstva vnitra 87/2000 Sb.,           
Požáry a úrazy při svařování – I. díl – plamenové  (podle Vyhl. MV 87/2000 Sb.)  r. výroby 2006  
Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování – G - r. výroby 1994, aktualizace r. 2006                    
Požáry a úrazy při svařování – II. díl – el.obloukem (podle Vyhl. MV 87/2000 Sb.) -  r. výroby 2006  
Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování – E  - aktualizace r. 2006  
Komplet 4 programů          2 420 Kč
K výuce metodiky praktického výcviku                                                                                     
Metodika praktického výcviku 111 ( Z-E1) aktualizace r.2006  
Praktický výcvik plamenového svařování 311 (Z-G1) aktualizace r.2006  
Metodika praktického výcviku svařování metodou MIG/MAG (135) -  r. výroby 2006  
Zkoušky svarových spojů -  r. výroby 2006  
Komplet 4 programů     2 420 Kč
   
Učebnice pro svářečský personál   
Materiály a jejich svařitelnost            440 Kč
Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí                      330 Kč
Učební texty pro evropské svářečské inspektory, praktiky a specialisty  660 Kč
Technologie svařování a zařízení                                                                550 Kč
Výroba a aplikované inženýrství                                                  330 Kč
   
Nástěnné obrazy                                                                           15% DPH
Soubor 3 nástěnných obrazů ZK 135 – praktická příprava                                                     575
Soubor 3 nástěnných obrazů ZK 111 – praktická příprava        

 Nástěnný obraz Kvalifikace svářečů   dle ČSN EN ISO 9606-1                                       
575

150 Kč