Všechny ceny uvádíme včetně DPH

 

Doporučené osnovy pro zaškolení pracovníků a základní kurzy svařování                            10% DPH
podle revidované normy ČSN 05 0705) 44 Kč
   
Učebnice 10% DPH
Základní kurz obloukového svařování metodou 111 (Z-E1),se souborem test. ot. J. Bartoš ,2012   154
Základní kurz svařování metodou 141 (Z-T3)se souborem test. otázek, kol. autorů TESYDO  2013    157 Kč
Základní kurz svařování MIG/MAG (Z-M1) se souborem testových otáze, barevn, 2014, Ing.Dolejský        171 Kč
Základní kurz svařování metodou 141 21, kol.autorů TESYDO se souborem testových otázek, 2012           154 kč
Plamenové svařování metodou 311 (Z-G1)se souborem test.otázek, Ing. Minařík, CSc.,4.vydání, 2014        154 Kč
Řezání kyslíkem , P.Škrabálek EWT,1.vydání 2012, se souborem testových otázek                 88 Kč
Požární ochrana při svařování s praktickými případy, Ing. Šlachta 44 Kč
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro plamen. svařování - G (2012) 94 Kč
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro oblouk. svařování - E 88
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro svařování v ochr.plynech a plazmou - M            88
                            
Zkušební testy z bezpečnostních ustanovení ke zkouškám (15 testů)           15% DPH
Zkušební testy z bezp. ustanovení pro plamenové svařování  - G,  aktualizace 2012 690 Kč
Zkušební testy z bezp. ustanovení pro obloukové svařování  E -aktualizace 2012 690 Kč
Zkušební testy z bezp. ustanovení  v ochr.plynech a plazmou -M    aktualizace 2012 690 Kč
   
Zkušební testy k teoretické výuce svařování (15 testů) pro učitele,     15% DPH
lektory a instruktory  svařování – podle revidované normy ČSN 05 0705  
Zkušební testy pro kurz 111 (Z-E1) - 2012 920
Zkušební testy pro kurz 311 (Z-G1) - 2012 920 Kč
Zkušební testy pro kurz 135 (Z-M1) - 2012 920 Kč
Zkušební testy pro kurz 141.1 8 - 2012                                                                         920 Kč
Zkušební testy  pro kurz ZP 311 - 2012                                                           920
   
DVD programy 21% DPH
ČSN EN 287-1, aktualizováno v roce 2007  726 Kč
K výuce bezpečnostních ustanovení a Vyhlášce Ministerstva vnitra 87/2000 Sb.,           
Požáry a úrazy při svařování – I. díl – plamenové  (podle Vyhl. MV 87/2000 Sb.)  r. výroby 2006  
Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování – G - r. výroby 1994, aktualizace r. 2006                    
Požáry a úrazy při svařování – II. díl – el.obloukem (podle Vyhl. MV 87/2000 Sb.) -  r. výroby 2006  
Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování – E  - aktualizace r. 2006  
Komplet 4 programů          2 420 Kč
K výuce metodiky praktického výcviku                                                                                     
Metodika praktického výcviku 111 ( Z-E1) aktualizace r.2006  
Praktický výcvik plamenového svařování 311 (Z-G1) aktualizace r.2006  
Metodika praktického výcviku svařování metodou MIG/MAG (135) -  r. výroby 2006  
Zkoušky svarových spojů -  r. výroby 2006  
Komplet 4 programů     2 420 Kč
   
Učebnice pro svářečský personál   
Materiály a jejich svařitelnost 440 Kč
Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí                      330 Kč
Učební texty pro evropské svářečské inspektory, praktiky a specialisty  660 Kč
Technologie svařování a zařízení                                                                   550 Kč
Výroba a aplikované inženýrství                                                                   330 Kč
   
Nástěnné obrazy                                                                           15% DPH
Soubor 3 nástěnných obrazů ZK 135 – praktická příprava                                                     575
Soubor 3 nástěnných obrazů ZK 111 – praktická příprava                                                       575